Onze geschiedenis

Voor 2013…

Als kleine vestigingsplaats van de Abraham Hans basisschool, waren we wat op zoek naar onze eigenheid. Het leerlingenaantal was beperkt, ondanks het harde werk van de leerkrachten. We zaten wat op onze honger op vlak van een eigen visie, welke richting we uit wilden gaan, een toekomstperspectief.

2013 – 2014

Samen met de BroeBEL vzw, jeugdauteur Marc De Bel en het toenmalig directieteam, gingen we op zoek naar een nieuwe schoolvisie.  Een visie die gericht is op de totaalontwikkeling van het kind, op de talenten van de leerlingen, op een kindgerichte aanpak. Het leerkrachtenteam volgde diverse opleidingen, in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Ze gingen ook verschillende scholen bezoeken die ervaringsgericht te werk gaan.

1 september 2014

Onze school verandert de schoolvisie en de schoolnaam. Vanaf nu zijn we niet meer ‘Abraham Hans Bevere’, maar Dé BroeBELschool. Een school met een duidelijke visie en toekomstperspectief.
We hebben nu 10 BroeBELpijlers, het DNA van onze school.  Je vindt de 10 pijlers terug op deze website.

2014 – 2016

Het leerlingenaantal stijgt heel snel. De klasgroepen veranderen snel en moeten zich aanpassen aan dit succes.

1 september 2019: Vijf jaar Dé BroeBELschool

We kijken wat we al bereikt hebben op die 5 jaar en wat we nog willen bereiken. We zijn trots op onze dagdagelijkse werking waarin we de kinderen elke dag in een warme omgeving de beste leerkansen geven.

Vanaf 2018

We zetten in op STEM-onderwijs. STEM-didactiek brengt leerlingen wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten.  Leren programmeren, techniek en technische concepten, diverse vormen van energie, …  We investeerden in materiaal en het leerkrachtenteam volgde een opleiding

2019 – 2020

We blijven vernieuwend te werk gaan en we starten in onze kleuterklassen en in het eerste leerjaar met ijsbergrekenen. Een nieuwe wiskundemethode die de kinderen meer inzicht geeft in de rekenwereld. Het maken van sommen is pas het topje van de ijsberg. Bij ijsbergrekenen hechten we veel belang aan de voorbereidende en inzichtelijke fase, wat uiteindelijk resulteert in een beter wiskundebegrip en wiskundig inzicht.

Vandaag

Onze school is een lerende organisatie. Leren van elkaar, overleggen en groeien doen we dag na dag. Zowel de leerlingen als het leerkrachtenteam. Samen proberen we elke dag het beste uit de leerlingen als uit onszelf te halen, vol overgave en enthousiasme.