Veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen over Dé BroeBELschool

In onze school streven we dezelfde doelen na als in een gewone basisschool, maar hier hechten we nog meer belang aan de totale ontwikkeling van de leerlingen. Niet enkel cognitief (hoofd - kennen) moeten we het maximale uit de kinderen halen, maar ook op het vlak van sociaal emotionele ontwikkeling (hart) en op het vlak van ‘kunnen’ (handen).
Met enkel weetjes en feiten geraken we er niet, we moeten ook weten hoe we dit kunnen toepassen en hoe we met onszelf, met elkaar en met de veranderende maatschappij moeten omgaan.

Ja! En neen…

Dé BroeBELschool maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Door onze school- en klaswerking kunnen we inspelen op de moeilijkheden en uitdagingen waarmee kinderen geconfronteerd worden.
We hebben een hart voor elk kind. We respecteren, aanvaarden en stimuleren hen in hun eigenheid.
Er is aandacht voor klasinterne zorg voor leerlingen die wat bijkomende hulp nodig hebben, maar we hebben ook aandacht voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.
Contractwerk en projectmatig werken leent zich hier uitstekend toe.

Dé BroeBELschool volgt de leerplannen van het GO!, net dezelfde als in een traditionele school. De eindtermen zijn hetzelfde en wie bij ons het getuigschrift behaalt in het zesde leerjaar, behaalt dezelfde doelen als in een traditionele school.
Het is dus niet ‘gemakkelijker’ op onze school.

Wie bij ons het getuigschrift basisonderwijs behaalt, heeft een stevige basis voor de toekomst gelegd.  Ze bezitten heel wat extra vaardigheden: communicatie, omgaan met conflicten, zelfstandig werken, plannen, ondernemingszin, sociale vaardigheden, …
Je kan na onze school doorstromen naar eender welke secundaire school.