Schoolbus

Schoolbus

Kinderen, die de dichtstbijzijnde officiële school bezoeken en waarbij de afstand tussen de woonplaats/verblijfplaats en de school, berekend via de kortste weg, groter is dan 4 km, kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Dit leerlingenvervoer wordt georganiseerd door De Lijn met onze schoolbus. Alle andere kinderen, die op minder dan 4 km van de school wonen, hebben geen recht op vervoer met de bus.

Het busvervoer wordt geregeld via de administratieve dienst op onze hoofdschool ‘De Wereldbrug'.

Voor meer info kan u contact opnemen met Elie Boxstael.

Dit kan telefonisch op het nr. 055/33.45.60 of via mail op volgend e-mailadres elie.boxstael@dewereldbrug.eu.