1. Ervaringsgericht leertraject via Hart en Handen naar het Hoofd

1. Ervaringsgericht leertraject via Hart en Handen naar het Hoofd

In de BroeBELschool gaan we voor het ervaringsgericht leren, alle pijlers zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

We leren de kinderen aan hoe ze hun talenten optimaal kunnen ontdekken en gebruiken

 

Wij staan voor nadenken over hoe je de leerstof ook op een andere, creatieve, ervaringsgerichte manier kan aanbrengen. Het projectgericht werken maakt hier een belangrijk deel van uit.

De lessen worden zoveel mogelijk vanuit het 3-luik Hart (sociaal-emotioneel) Handen (motorisch) en Hoofd (cognitief) gerealiseerd. De creatieve insteek (Handen) die telkens op de BroeBELschool wordt aangeboden biedt een mooi venster op de innerlijke belevingswereld en sociale omgang (Hart) van de kinderen om zo voldoende kennis (Hoofd) te verwerven.

Het welbevinden en de betrokkenheid is van onschatbare waarde (Hart). Dit willen we zoveel mogelijk stimuleren door het vrije initiatief te verhogen. Als kinderen zelf iets kunnen kiezen, gaat het hen veel meer boeien! Bij de hartpijler wordt m.a.w. ook gekeken naar de artistieke, sociale en emotionele aspecten bij het kind.

BREED EVALUEREN OP HET BROEBEL-GROEI-RAPPORT

Het spreekt voor zich dat we op basis van Hart, Handen en Hoofd de kinderen BREED gaan evalueren op het BroeBEL-groei-rapport. Ook de kinderen krijgen de kans om zichzelf te evalueren. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier BroeBELkinderen krijgen die zich bewust zijn van hun kwaliteiten/talenten en moeilijkheden, die stevig met hun wortels in de grond staan en vanuit intrinsieke motivatie willen verdergroeien.

De kinderen hebben ook een portfolio of ‘ik groei-boek’. Daarin worden werkjes, foto’s, ideeën, … verzameld van de leerlingen die ze doorheen hun reis op onze school maken.