6. Bruisend BroeBELparlement

6. Bruisend BroeBELparlement

Bouwen aan de eigen minigemeenschap

Deze pijler is zeer praktijk- en doe-gericht en komt in grote mate vanuit de kinderen zelf, in samenspraak met de coördinator en leerkrachten.

Regels en afspraken zijn wel degelijk belangrijk en dienen te worden gerespecteerd. De ervaring leert echter dat, als kinderen zelf de verantwoordelijkheid krijgen om de regels mee te bepalen, ze veel meer geneigd zullen zijn deze effectief toe te passen. Op die manier weten ze ook dat, indien deze grenzen overschreden worden, er consequenties zijn die ze vooraf eveneens helpen mee bepalen.

Het BroeBELparlement schept een platform om de leerlingen te laten meedromen over een ideale BroeBELschool en die wensen samen te concretiseren. De BroeBELschool is op die manier een minigemeenschap waar er in het BroeBELparlement letterlijk en figuurlijk gebouwd wordt aan een school waar het fijn is om te zijn en waar iedereen duidelijk weet wat de afspraken zijn.

Het BroeBELparlement komt op onze school tweewekelijks samen tijdens de MOS-groepen o.l.v. juf Veerle.
Het verslag van het BroeBELparlement wordt opgemaakt door één van onze oudere leerlingen. Aan het infobord voor ouders komt een verslag en ook elke collega ontvangt een verslag van het parlement.