5. Zinloos huiswerk van weleer vliegt in de hoek

5. Zinloos huiswerk van weleer vliegt in de hoek

BroeBEL kiest ervoor om geen huiswerk in de klassieke betekenis van het woord te geven aan de kinderen. Het doel is dat na een hele schooldag al dan niet speels herhalen van de leerstof, het niet meer nodig is om dit thuis nog eens te doen.

Spelen, experimenteren en ontspannen

Laat het kind thuis spelen, experimenteren en zich ontspannen zodat het de volgende dag voldoende positieve energie heeft bijgetankt om zich er opnieuw in te gooien!

 

Maar… wij zijn ervan overtuigd dat de kinderen ook thuis mogen geprikkeld worden om op zinvolle manier een ervaringsgerichte toepassing aangeboden te krijgen. Voor de cognitief ingestelde kinderen, mag er gerust wat uitdagend denkvoer worden aangereikt. Voor de hand –en knutselvaardige kinderen een doeopdracht…